Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Svåra samtal kan bli goda möten

I lägen där det skulle behöva skapas ett nytt sammanhang – ett Vi - ökar ofta avståndet mellan dem som borde ingå i alliansen. Krisen eller oron gör att nätverket glider isär och splittras. Förtroendet minskar och tilliten försvinner.

Vi vet att man med särskild omsorg om samtalets ramar och innehåll kan skapa det goda mötet, även där förutsättningarna verkar svåra. Det goda mötet skapar förtroende, den mull i vilken lösningar och gemensamma idéer kan spira.

Vi har en vision att sprida det goda mötet. Vi vill att fler barn och unga som far illa ska få möjlighet att bli delaktiga i sin förändringsprocess och de beslut som fattas under vägen. Vi arbetar också för att barnets familj ska bli drivande i förändringsprocessen, genom att mobilisera den egna kraften till förändring. Vi strävar alltid efter att inkludera det nätverk av människor som finns kring barnet eller ungdomen.

                     

Vi erbjuder utbildning och handledning i det lilla samtalets och det stora mötets konst

Vi kan också hjälpa dig som privatperson eller organisation att samla till och hålla i ett viktigt och stort möte 


Deltagares tankar om Goda Möten 

Våra utbildningar

Utbildningarna skräddarsys efter organisationens eller arbetsgruppens behov och de riktar sig till:

arbetslag på skolor, elevhälsoteam, rektorsgrupper eller liknande

socialtjänst, öppenvård eller behandlingshem som vill utveckla sitt nätverksarbete

er som vill bilda eller redan är ett nätverkslag.


 

Vill du ha goda möten?

Vi arbetar med arbetslag, organisationer eller privatpersoner.

 

 


GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA