Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Handledning
Vill du ha goda möten?


Handledning för arbetsgrupper

Vi handleder arbetsgrupper utifrån ett systemiskt perspektiv. Det innebär att vi förutom ärendehandledning lägger fokus på de processer som finns och uppstår i gruppen. Vi ser grupputveckling i arbetsgruppen som parallellprocess till utveckling av arbetssätt och utveckling i ärendena.

För handledning inom det sociala arbetet är vårt nätverksperspektiv tongivande, med olika inriktningar beroende på arbetsplats och målgrupp: språksystemisk, nätverksbehandling, utvecklingsekologisk, etc. Handledningen sker oftast i arbetsgruppen men om det behövs kan vi hjälpa till att inkludera, klienter och brukare eller hela arbetsplatsen i processen i så kallad storhandledning. Vi handleder arbetslag på till exempel: skolor, fritidshem, förskola, socialtjänst eller behandlingsteam.

Logga in

GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA