Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Goda möten
Vill du ha goda möten?
Vilka är vi?
Händelser
Publikationer


Goda möten

Vision om det Goda Mötet
Genom vår egen praktik med nätverksmöten har vi utvecklat många olika sätt att hålla och leda möten. Vi vet att man med särskild omsorg om samtalets ramar och innehåll kan skapa det Goda Mötet, även där förutsättningarna verkar svåra. Vi har en ambition och en vision att sprida det Goda Mötet.

Vi vill att barn och unga som far illa ska få möjlighet att bli mer delaktiga i sin förändringsprocess och de beslut som fattas under vägen. Vi arbetar också för att barnets familj ska bli drivande i förändringsprocessen, genom att mobilisera sin egen kraft till förändring. Vi strävar alltid efter att inkludera det nätverk av människor som finns kring barnet eller ungdomen.

När behövs Goda Möten
I lägen där det skulle behöva skapas ett nytt sammanhang – ett Vi - ökar ofta istället avståndet mellan dem som borde ingå i alliansen. Krisen eller oron gör att nätverket glider isär och splittras. Förtroendet minskar och tilliten försvinner. Det Goda Mötet kan skapa eller reparera förtroendet och ge hopp om förändring. Det Goda Mötet samlar, utforskar och ger hopp.

Text ur Förtroendets Cirkel.

Det goda mötet mellan flera människor kan ses som en konst, att utöva och uppleva. Varje möte kan vara som ett musikstycke som improviseras fram. Orden kan vara som tonerna som klingar ur instrumentet - dess klangbottet vår erfarenhets resonans. Vårt språk och våra uttryck följer de skalor och harmonier som utgörs av vår tradition, vår klass, kön och etnicitet. Det krävs mod att ge sig in i ett möte, att mellan varven dirigera, spela solo, ta en medveten paus av tystnad och ge andra utrymme. För att leda det goda mötet krävs ett stort gehör och en vild nyfikenhet på den musik som kan uppstå – en öppenhet för det annorlunda och ett omfamnande av det vanliga. Och mitt i det här skapandet ska den som leder det goda mötet kunna se processen från ovan och kunna känna igen de stycken som skapas, ge dem mening och riktning framåt mot det syfte som mötet har.


Det goda mötet är kanske inte en konst, i den meningen att det utövas av en geniförklarad konstnär som höljer sina tankar och metoder i dunkel. Det är heller inte ett hantverk i stil med rör- eller eldragning som är reglerat av ritningar och föreskrifter, och utförs med hjälp av förproducerade detaljer. Det goda mötet är nog mer att likna vid ett konsthantverk där utövaren är beroende av egenskaperna hos sitt råmaterial, och har både yrkesskicklighet och stor känsla för materialets möjligheter att finna en skön och ändamålsenlig form. Det finns också forskning och studier på hur det goda mötet kan påverka oss och hur vi kan påverka upplevelsen av mötet. Vetenskapen samlar information och analyserar tidigare utövare och dess betraktare. Forskningens resultat och praktiska erfarenheter kan omvandlas till tekniker för att utföra det goda mötets konst. Utövaren kan bli skickligare på sitt instrument och gehöret kan trimmas. Man kan lära sig förstå och känna igen omgivningens akustik. Och när man går från konserten ska det gärna ljuda i öronen några dagar.
 

Det goda mötet kan ses som en konst, ett hantverk eller som ett konsthantverk - Det ligger kanske i betraktarens öga. Som vanligt ligger väl sanningen någonstans mittemellan, eller i alla tre begreppen samtidigt. Vår erfarenhet säger oss att det ibland krävs hantverksmässig skicklighet för att skapa det Goda Mötet, och när det uppstår blir det som skön konst. Vi arbetar alltså mycket praktiskt utifrån det vi vet med vårt förnuft och vi upplever det med våra hjärtan.

 

Logga in

GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA