Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Goda möten
Vill du ha goda möten?
Vilka är vi?
Händelser
Publikationer


Goda Möten på resa och utbildningsuppdrag i Moskva. Nätverksarbete och Öppna dialoger. Sept 2014.

 

 

 

Goda Möten och Tom Erik Arnkil och Jaako Seikkula 2013

 

 Goda Möten och Nora Bateson 2012

 

Goda Möten på resa och handledningsuppdrag åt FANT (Familje och Nätverksteamet) i Trondheim - dec 2012.

 

Inspirationsdag för dina Goda Möten 16 november

Kom på inspirationsdag och få inspiration till att göra Dina möten Goda. 10 förutsättningar för det goda samtalet, 5 tekniker att använda i samtal...mm mm. Klicka och läs hela erbjudandet här:

Inspirationsdag 16 nov

 

Publikationer och texter

Rapporten från Banyuls 2011 - europeiskt erfarenhetsutbyte för nätverkslag. Och andra texter finns nu under fliken publikationer. Kanske kommer mer...

Goda Möten utbildar i Östersund och Trondheim

Under våren 2012 sker en satsning i Östersund på att öka nätverksskompetensen inom socialtjänstens öppenvård. Goda Möten utbildar och handleder.

Ungdomsenheten i Norrköpings vänort sedan 1946, Trondheim, kommer under våren 2012 fortsätta sitt utvecklingsarbete i samarbete med Goda möten.

Goda Möten på Socialarbetardagen i Norrköping den 1 december 2011

Tillsammans med nätverkslaget från Linköping kommer vi att hålla ett marknadsstånd och interaktiva workshops på Socialarbetardagen den 1 december 2011. I år är den arrangerad i Norrköping på Louis DeGeer-hallen. Vi kommer att bjuda på levande nätverkskarta, framtidsdialog, intervjufilm med skolungdomar och lansera begreppet Systemisk ambassadör. Välkomna!

 

Goda Möten höll en workshop på på FORSAS Nationella Symposium 2011. Läs nedan vår abstract:

Skapa delaktighet - erfarenheter från goda möten där familjen får ta plats.

Kan de positiva upplevelserna av delaktighet och samverkan i nätverksbehandling tas till vara och användas i andra sammanhang? Kan erfarenheterna av nätverksterapi användas till att skapa goda möten i skola och socialtjänst? Förutom erfarenheterna från vår praktik har vi gjort en undersökning av brukarnas erfarenhet av nätverksterapi. Vi har i en uppsats inom ramen för Nätverk- och familjeterapi, systemisk psykoterapi steg 1, undersökt hur klienter med långvarig kontakt med socialtjänst upplever nätverksterapi.

Undersökningen pekar på att brukarna upplever nätverksmötets form som något annorlunda och betydelsefullt. De beskriver hur de känner sig mer delaktiga i nätverksbehandlingen än i annan upplevd behandling. De beskriver också att de i nätverksmötet upplever sig få tid att lyssna och bli lyssnad på - något som också upplevs som ovanligt i mötet med myndigheter, psykiatri, skola och socialtjänst. I undersökningens resultat redovisas också om och hur brukarna upplever sig hjälpta med sitt bekymmer. Intressant och signifikant för nätverksarbetets empowerment-tanke är hur brukarna beskriver sig blivit hjälpta.

En del ser sig direkt hjälpta med sitt bekymmer medan andra ser att bekymret kvarstår men att det efter behandlingen känns lättare att bära. Man upplever att nätverket tagit gemensamt ansvar och delar bördan. Kraften att bära förändringsarbetet har väckt i det egna nätverket. Resultaten pekar också på delar av nätverksterapin som upplevs mindre bra. Känslan av övergivenhet och tomhet som upplevs efter mötet. Hoppet som tänds i mötet men som grusas igen när verkligheten gör sig påmind. Detta går i linje med tidigare studier (t. ex. Torbjörn Forkby 2007) av nätverksmöten.

Att denna undersökning pekar åt samma håll har fått direkta konsekvenser för hur vi har utvecklat våra metoder för uppföljning och ansvarsfördelande i behandlingen. Denna metodutveckling har också lett till att vi kontinuerligt använder oss av Scott Millers utvärderingsmall ORS/SRS för att skapa en feedback-kultur där brukarnas upplevelser får en röst. Målsättningen är att denna röst tillsammans med vårt kunnande och den forskning som är tillgänglig skapa en praktik som präglas av delaktighet och empowerment.
 

Logga in

GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA