Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Goda Vänner


 

Goda Vänner

Här samlar vi på våra Goda Vänner och kollegor som vi samarbetar med.

 

 

Nordiska Nätverksprojekt (http://www.nordiskanatverksprojekt.se/)

Nordiska Nätverksprojekt grundades av Johan Klefbeck, Astrid Hultkranz-Jeppson, Kerstin Marklund och Gunnar Forsberg.

Medlemmarna i Nordiska Nätverksprojekt är några av de ledande i Sverige i utvecklingen av arbete med att förändra arbetet med utsatta barn och ungdomar. Från att ha varit ett arbete riktat mot familjen, till ett arbete med hela det sociala nätverket i fokus. Detta arbete har gått via olika forsknings- och utvecklingsprojekt:

• FIB-projektet (försök i Botkyrka för samordnande och integrerande åtgärder för barn, ungdomar och deras familjer)
• Nätverksarbete med multiproblemfamiljer, Delegationen för social forskning. Kommun/Landsting/socialstyrelse 1985-1987.
• Krismottagningen för barns nätverk. Kommun/Landsting/Socialstyrelsen 1989-1992. Senare kommunalt.

Gruppen är medförfattare i ett antal böcker inom området socialt nätverksarbete/nätverksterapi.

Gruppen har arbetat med att utbilda i systemteori i nätverk och familj sedan 25 år i de nordiska länderna och haft presentationer på konferenser inom familj- oh nätverksterapi sedan mitten av 80-talet nationellt och internationellt.

 

 Stockholmsinstitutet (http://www.stockholmsinstitutet.se/)

Vi är tre familjebehandlare som f.n. går den sista terminen på Göteborgs Universitets legitimationsgrundande psykoterapeutbildning med inrikting mot familjer och system. Vår intention är att, via Stockholmsinsitutet, bibehålla och utveckla den kreativa anda som vi hittat tillsammans, för att lyfta fram och utveckla terapiformer och förhållningssätt som gagnar de människor vi möter. Vi vill också bidra till ett kreativt klimat för terapeuter och behandlare samt skapa former för kvalitativa utvärderingar av verksamheter eller projekt.

För kreativa och utvecklande möten och terapier.

 

 

 

Relationel - systemisk og narrativ praksis i Århus och Herning

Hos Relationel laver vi kun det vi er gode til. Vi gennemfører uddannelser og kurser, som har den systemiske tænkning som reference. Vi er meget interesseret i at udforske og udvikle de relationer mennesker indgår i.
 
Relationel er for de mennesker som gerne vil tilegne sig faglige og personlige færdigeheder gennem uddannelse, kurser, supervision og træning. 

Foruden hele vores uddannelses og kursus virksomhed laver vi også meget terapi og coaching, alt dette bygger på den systemiske, narrative og socialkonstruktionistiske tilgang.

www.relationel.dk

www.systemisk-terapi.dk

 

 

 

 

 

 

Logga in

GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA