Trädkronor som möter varandra

Utbildning och handledning i systemiskt arbete och dialogiska möten.

Utbildning och handledning i systemiskt arbete och dialogiska samtal för verksamma inom socialtjänst, skola och psykiatri. Goda Möten verkar främst i de nordiska länderna och arbetsspråket är svenska eller engelska.

Kontakta oss