Trädkronor som möter varandra

Utbildning och handledning i nätverksmötets konst och nätverksarbetets hantverk.

Utbildning i nätverksarbete och dialogiska samtal för nätverkslag och andra verksamma inom socialtjänst, skola och psykiatri. Goda Möten är främst verksamma i de nordiska länderna och arbetsspråket är svenska eller engelska.

Er väg till goda möten

Vi erbjuder utbildning och handledning i nätverksmötets konst och nätverksarbetets hantverk, anpassade eller färdiga utbildningspaket för din organisation.

Nätverksutbildningarna med olika omfattning och nivå efter önskemål och behov, läs vidare nedan. Vi handleder utifrån ett systemiskt perspektiv.

Utbildning

Vi erbjuder en rad olika utbildningar inom ramen för nätverksarbete och dialogiska samtal. Nätverksutbildning för arbetsgrupper i olika omfattning och nivå efter önskemål och behov.

Handledning

Vi handleder arbetsgrupper utifrån ett systemiskt perspektiv. Det innebär att vi förutom ärendehandledning lägger fokus på de processer som finns och uppstår i gruppen.

Vad är ett Nätverksmöte?

Ett nätverksmöte är när en person eller familj samlar både det privata och det professionella nätverket för att hantera en kris, en sorg eller en konflikt. Samtalet i mötet präglas av process, dialog och lyssnande och leds av en eller två samtalsledare med nätverksutbildning. Mötet syftar till att nå ny förståelse för varandra och för situationens komplexitet, och därigenom nya handlingsalternativ.

Skräddarsydda lösningar för era behov

Tror du att vi är rätt partner för ditt uppdrag? Läs om våra utbildningsförslag, handledning, nätverksmöten och om Goda Möten. Följ oss på facebook och youtube.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda i nätverksarbete.

Goda Möten består av Erik Hjorth och Björn Holst. Båda är utbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda i nätverksarbete. Vi tar uppdrag tillsammans och separat.

Illustration på ansikten i en cirkel