Personer sitter i en ring och håller upp en röd tråd som ett nätverk mellan sig

Handledning

Handledning för arbetsgrupper ur ett systemiskt perspektiv.

Det systemiska perspektivet innebär att vi förutom ärendehandledning lägger fokus på de processer som finns och uppstår i gruppen. Vi ser grupputveckling i arbetsgruppen som parallellprocess till utveckling av arbetssätt och utveckling i ärendena.

Handledning inom det sociala arbetet

För handledning inom det sociala arbetet är vårt nätverksperspektiv tongivande, med olika inriktningar beroende på arbetsplats och målgrupp: språksystemisk, nätverksbehandling, utvecklingsekologisk, etc. Hela tiden med empowerment i tankarna. Handledningen sker oftast i arbetsgruppen men om det behövs kan vi hjälpa till att inkludera klienter och brukare eller hela arbetsplatsen i processen i så kallad storhandledning. Vi handleder arbetslag på till exempel: skolor, fritidshem, förskolor, socialtjänst eller behandlingsteam.

Vi handleder arbetslag på:

  • Skolor
  • Fritidshem
  • Förskolor
  • Socialtjänst
  • Behandlingshem
Illustration ansikten
KundcitatDeltagare i handledningsgrupp
Read More
“Reflekterande samtal fungerade bra i gruppen och gjorde att alla kunde gagnas av samtalen”
KundcitatDeltagare i handledningsgrupp
Read More
“Bra med grundläggande humanistisk människosyn”
KundcitatDeltagare i handledningsgrupp
Read More
“Flera användbara metoder för att skapa ett bra samtalsklimat”
KundcitatDeltagare i handledningsgrupp
Read More
“Jag har känt mig trygg att ta upp saker som tyngt mig med dig som handledare”
KundcitatDeltagare i handledningsgrupp
Read More
“Många bra övningar som väl mött gruppens behov”

Vill ni också ha goda möten?

Illustration stolar i cirkel

Vi erbjuder även:

Tjänst
Läs om: