Vita stolar som står i en ring

Nätverksmöte

Nätverksmöten för organisationer och privatpersoner.

Vi genomför nätverksuppdrag åt organisationer och kommuner som inte själva har nätverksledare. Vi kan även ta uppdrag från privatpersoner som vill ha hjälp med att samla nätverket för att hantera en kris, en sorg eller en konflikt.

Behöver ni en mötesledare, moderator eller facilitator?

Vi har stor erfarenhet att leda samtal med många människor. Det kan till exempel handla om en organisation som vill ha hjälp med att hålla ett specifikt stort möte.

Det behövs en by för att uppfostra ett barn. Ingen människa är en isolerad ö. Vi föds och lever i ett nätverk av relationer. Ibland behöver man samla flera människor ur nätverket till ett möte omkring en viktig fråga eller situation. För att samtalet ska mynna ut i något gott kan det behöva förberedas och ledas på ett sätt som tillvaratar deltagarnas egna kraft och skapar struktur för processen i samtalsgruppen. Nätverksmötet präglas av hög delaktighet av den det gäller. Tillsammans skapar vi en tid och rum för dialogen där ny förståelse kan växa fram och nya handlingsalternativ bli möjliga. Väl utförda Nätverksmöten är kraft- och verkningsfulla och används mycket inom socialtjänst, psykiatri och skola.

Illustraton tjej
KundcitatSocialsekreterare
Read More
“Ni hade en bra struktur, lämnade utrymme för känslorna också”
KundcitatPappa
Read More
“Man fick lyssna och tänka i fred. Man förstod de andra bättre”
KundcitatKurator
Read More
“Vi blir mer som människor för varandra när vi pratar på det här sättet”
KundcitatPojke 15 år
Read More
“Bra. Mer ärligt”

Vill ni också ha goda möten?

Illustration stolar i cirkel

Vi erbjuder även:

Tjänst
Tjänst