"Goda Möten" står inristat på en sten

Om oss

Vi är Goda Möten.

Goda Möten består av Erik Hjorth och Björn Holst. Båda är utbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda i nätverksarbete. Vi tar uppdrag tillsammans och separat.

Historien om Goda Möten

Vi har arbetat tillsammans och var för sig med nätverksmöten och nätverksarbete inom socialtjänst och skola sedan 1998. Vår gemensamma plattform är en systemisk grundsyn, med förkärlek för språkets musikalitet och kommunikationen mellan oss människor. Vi är enade i en grundmurad positiv syn på livet och människan och en stark tilltro till empowerment.

Båda har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning på Ersta Sköndals Högskola, ledd av Nordiska Nätverksprojekt. Samarbetet med Nordiska Nätverksprojekt har fortsatt i olika former sedan dess. (bland annat har Goda Möten genomfört en nätverkslagutbildning tillsammans med Nordiska Nätverksprojekt.)

2010 bildades Goda Möten och har sedan dess genomfört många nätverksutbildningar, lagutbildningar och handledningsuppdrag i städer och kommuner runt om i Sverige och Norden.

2016 genomförde Goda Möten första utbildningen för nätverkslag på högskolenivå: Systemiskt nätverksarbete – grundutbildning för nätverkslag, 7,5 hp (Ersta Sköndal Bräcke Högskola).

Illustration på ansikten i en cirkel
Porträt på Erik Hjorth

Erik Hjorth

Porträtt på Björn Holst

Björn Holst

Vill ni också ha goda möten?

Illustration stolar i cirkel