"Goda Möten" står inristat på en sten

Om oss

Vi är Goda Möten.

Goda Möten består av Erik Hjorth och Björn Holst. Båda är utbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda i nätverksarbete. Vi tar uppdrag tillsammans och separat.

Historien om Goda Möten

Vi har arbetat tillsammans och var för sig med nätverksmöten och nätverksarbete inom socialtjänst och skola sedan 1998. Vår gemensamma plattform är en systemisk grundsyn, med förkärlek för språkets musikalitet och kommunikationen mellan oss människor. Vi är enade i en grundmurad positiv syn på livet och människan och en stark tilltro till empowerment.

Båda har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning på Ersta Sköndals Högskola, ledd av Nordiska Nätverksprojekt. Samarbetet med Nordiska Nätverksprojekt har fortsatt i olika former sedan dess. (bland annat har Goda Möten genomfört en nätverkslagutbildning tillsammans med Nordiska Nätverksprojekt.)

2010 bildades Goda Möten och har sedan dess genomfört många nätverksutbildningar, lagutbildningar och handledningsuppdrag: Norrköping, Linköping, Solna, Östersund, Trondheim, Kalmar, Moskva, Mjölby, Stockholm, Eskilstuna, Järfälla..m.fl.

2016 genomförde Goda Möten första utbildningen för nätverkslag på högskolenivå: Systemiskt nätverksarbete – grundutbildning för nätverkslag, 7,5 hp (Ersta Sköndal Bräcke Högskola).

2017-2018 skapade Kerstin Hopstadius i samarbete med Erik och Björn en skrift som behandlar vårt arbetssätt: Hopstadius. K, (2019). The choice in the moment. Joint experiences in a network team within social welfare services. A report from a TAOS Associate Grant project in 2017-2018.

Illustration på ansikten i en cirkel

Goda Möten har genomfört ett flertal workshops och föreläsningar på symposier och konferenser samt publicerat artiklar i familjeterapitidningen (https://www.sfft.se/SFT.htm). Erik och Björn har författat 3 akademiska uppsatser med inriktning på systemiskt nätverksarbete.

  • Hjorth, E. (2011). Brukares erfarenheter av nätverksterapi – En studie av hur nätverksterapi upplevs av klienter med långvarig kontakt med socialtjänsten. Examensuppsats, grundläggande psykoterapiutbildning, familj- och nätverksterapi, Ersta Sköndal Högskola. (https://www.sfft.se/dokument/UppsatsErikHjorth.pdf)
  • Hjorth E. & Evsteshina, O. (2014). Seeing the forest beyond the trees – sixth sense in Norrköping. Svensk Familjeterapi 4/14. (https://www.sfft.se/dokument/SFT4-14.pdf)
  • Hjorth, E. & Bark, M. (2015). I dialog med en stad. Svensk Familjeterapi 1/15. (https://www.sfft.se/dokument/SFT%201-15.pdf)
  • Hjorth, E. (2016). El Hombre transparente. Svensk Familjeterapi 2/16. (https://www.sfft.se/dokument/SFT2-16.pdf)
  • Hjorth, E., Holst, B., Bark, M. (2013). En betraktelse ur ett Norrköpingsperspektiv. Svensk Familjeterapi 3/13. (https://www.sfft.se/dokument/SFT3-13.pdf)
  • Hjorth, E. (2019). Att arbeta med det större systemet. Feedback-informerad terapi och nätverksterapi inom socialtjänsten. Examensuppsats, psykoterapeutprogrammet. (Sökbar på DIVA Portal. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.)
  • Holst, B., (2008). Korridorterapi en möjlighet till reflektion mitt i kriget, Examensuppsats, grundläggande psykoterapeututbildningen, familj- och nätverksterapi. Ersta Sköndal Högskola.
Porträt på Erik Hjorth

Erik Hjorth

Porträtt på Björn Holst

Björn Holst

Vill ni också ha goda möten?

Illustration stolar i cirkel